TOURISTIC VIRTUAL CAMPUS

TOURISTIC Sanal Kampüsüne Hoş Geldiniz

Çevrimiçi Erişilebilir Turizm için Dijital Beceriler Üzerine TURİSTİK Sanal Kampüs I-VET ve C-VET öğretmenleri, eğitmenler ve yönetciler için pratic bir alet olacak şekilde dizayn edilmiştir. Kampüs, Çevrimiçi Erişilebilir Turizmde yenilikçi ticari hizmetlerin ve ürünlerin tasarımına uygulanan Dijital Becerilerde engelli kişilerin becerilerini geliştirmelerinde yardımcı olacaktır.   Sanal Kampüs, çevrimiçi ICT tabanlı eğitim sunumu, bilgiye, araçlara ve yenilikçi kaynaklara erişim dahil olmak üzere aşağıdaki etkileşimli unsurları sağlar: Dijital becerileri geliştirmeyi ve sanal öğrenme ortamları ile etkileşimi kolaylaştırmayı amaçlar. Çevrimiçi Erişilebilir Turizm için Dijital Beceriler üzerine yapılandırılmış bir dizi yenilikçi eğitim içeriği ve pratik faaliyetler. İlk proje çıktısı temelinde geliştirilen kapsamlı bir çevrimiçi kurs kolaksiyonu: Çevrimiçi Erişilebilir Turizm için Dijital Becerilere İlişkin Avrupa Referans Çerçevesi.   Ayrıca Sanal Kampüs, katılımcı ülkelerde ve Avrupa’da Çevrimiçi Erişilebilir Turizm için Dijital Beceriler üzerine eğitim faaliyetlerinin gelişimini yaygınlaştırmak için bir ağ oluşturma ve yayma merkezi oluşturmayı amaçlamaktadır.