Ο Online Εκπαιδευτικός Οδηγός για τις Ψηφιακές Δεξιότητες για την Εικονική Εκπαίδευση στοχεύει στην βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασης με ψηφιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για I-VET και C-VET εκπαιδευτές και managers. Για αυτό το λόγο, αυτό το κείμενο παρέχει ένα απλό και εύκολα εφαρμόσιμο οδηγό για όλους χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη γνώση για τον τρόπο δημιουργίας και παράδοσης ενός e-learning μαθήματος.

Ο Online Εκπαιδευτικός Οδηγός είναι δομημένος σε έξι βήματα για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την παράδοση των e-learning μαθημάτων:

  1. Προσδιόρισε τους στόχους του μαθήματος και της δομής του
  2. Προσδιόρισε τις χρειαζούμενες πηγές
  3. Ανάπτυξη περιεχομένου
  4. Προσθήκη Αξιολόγησης και Ελεγχος Γνώσης
  5. Ανέβασε το περιεχόμενο του μαθήματος στην πλατφόρμα e-Learning
  6. Παράδοση μαθήματος και αξιολόγηση
TOURISTIC_IO2_Online_Instructional_Guide_EL

Κατεβάστε τον Online Εκπαιδευτικό Οδηγό